Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte fra kl.15:00

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

I samarbeid med Veglo AS arrangerer NIR innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Dette innbefatter blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. 

Er du en av dem som ikke riktig vet hvor eiendomsgrensene dine går? Eller har du mistanke om at grensene på kartet er feil? Har du en eiendom som aldri har blitt oppmålt, men som kanskje er beskrevet i en skylddeling den gang tomta ble fradelt. Dette gjelder eiendommer som ligger i kartet med fiktive grenser eller som en sirkeleiendom.

 

På grunn av mistanke om skrantesjuke hos en hjort felt under jakt i Gjemnes kommune ønsker myndighetene nå økt prøvetaking i området. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for å legge til rette for prøveinnsamling fra jakt i det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. Denne kartleggingen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet (VI) og NINA.

Fra i morgen, fredag 27. oktober, utvider biblioteket åpningstiden med 2 timer.

  • Sykepleier 100 % stilling (eller annen relevant høgskoleutdanning). Det er ønskelig med kompetanse eller erfaring fra arbeid med psykisk helse/rus
     
  • Helgestilling 14 %
     
  • Tilkallingsvakter

Halsa formannskap vedtok 3.oktober å tilby John Ole Aspli fra Rindal stillingen som ny kommunalsjef.

 

Lag og organisasjoner kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter og anlegg som faller inn under ordinær spillemiddelordning har frist 15. oktober 2017.

Søknad om tilskudd til idretts-, nærmiljø-, friluftsanlegg fremmes elektronisk på siden www.idrettsanlegg.no .

Alle som søker spillemidler plikter å gjøre seg kjent med "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".


Kontakt Halsa kommune ved eventuelle spørsmål.

Rådgiver næring og kultur