Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Hva med en liten spørreundersøkelse om boligutvikling i jula? Gå inn på lenken og svar dersom du er interessert i temaet eller kanskje er aktuell kjøper av leilighet:


Hva mener du er viktig å ta vare på av kulturarv i Halsa kommune? Hva bør vi fortelle nåtid og ettertid? Hva slags verdiskapingspotensiale ser du med bakgrunn i kulturarven vår? Vi vil gjerne få med dine innspill!

I desember i fjor døde det åtte nordmenn i brann. Det vil si at det omkom en person hver fjerde dag. Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine


Halsa kommune er i gang med arbeid med kulturarvplan. Det er mål om at alle kommuner i landet skal utarbeide en slik plan for å bedre være i stand til å forvalte, formidle, verne og skape nye muligheter med utgangspunkt i kulturarven.