Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

I desember i fjor døde det åtte nordmenn i brann. Det vil si at det omkom en person hver fjerde dag. Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine

Kulturhistorie


Halsa kommune er i gang med arbeid med kulturarvplan. Det er mål om at alle kommuner i landet skal utarbeide en slik plan for å bedre være i stand til å forvalte, formidle, verne og skape nye muligheter med utgangspunkt i kulturarven.

Møtene i partssammensatt utvalg og Fellesnemnda med møtested Hemne, den 27. november, er avlyst. 

I samarbeid med Veglo AS arrangerer NIR innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Dette innbefatter blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. 

Er du en av dem som ikke riktig vet hvor eiendomsgrensene dine går? Eller har du mistanke om at grensene på kartet er feil? Har du en eiendom som aldri har blitt oppmålt, men som kanskje er beskrevet i en skylddeling den gang tomta ble fradelt. Dette gjelder eiendommer som ligger i kartet med fiktive grenser eller som en sirkeleiendom.

 

På grunn av mistanke om skrantesjuke hos en hjort felt under jakt i Gjemnes kommune ønsker myndighetene nå økt prøvetaking i området. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for å legge til rette for prøveinnsamling fra jakt i det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. Denne kartleggingen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet (VI) og NINA.

Fra i morgen, fredag 27. oktober, utvider biblioteket åpningstiden med 2 timer.

  • Sykepleier 100 % stilling (eller annen relevant høgskoleutdanning). Det er ønskelig med kompetanse eller erfaring fra arbeid med psykisk helse/rus
     
  • Helgestilling 14 %
     
  • Tilkallingsvakter
John Ole Aspli

Halsa formannskap vedtok 3.oktober å tilby John Ole Aspli fra Rindal stillingen som ny kommunalsjef.