Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte fra kl.15:00

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Første mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Halsa kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

Luftfartstilsynet ønsker å nå ut til droneoperatørene med informasjon om regler for dronebruk, da ikke alle har den nødvendige kunnskapen for sikker og hensynsfull flyging med drone. 

 

Lerøy Midt AS søker om arealutvidelse ved oppdrettsanlegget (ikke økning av lokalitetens MTB)

Det er nå åpent for besøkende igjen

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet med planer for utvikling av Liabøparken, fint beliggende midt i kommunesenteret på Liabøen. Tiltaket er en oppfølging av tidligere LUK-prosjekt i kommunen. 

Halsa kommune er i gang med planlegging av svømmehall. I den forbindelse skal det være åpent møte der du kan komme med innspill og forslag. 

Det er nå mulig å søke i ordningen "Sommerjobb for ungdom".

Det er vår, det blir VårBrus!

Den årlige VårBrus-konserten settes tradisjon tro sammen av en rekke lokale aktører, samt en profesjonell musiker.

Halsa kommune planlegger å søke om statlig tilskudd til videre utbygging av bredbånd i kommunen og trenger gode innspill.

Strekningen fra Bårdset til Korsnesset har i følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ikke grunnleggende bredbåndsdekning i dag.

Vi fikk tilskudd i 2017 til utbygging av Strand – Taknes. Området skal legges ut for anbud med det første.