Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Politiråd Halsa

Overbetjent Helge Berg er Halsa kommune sin politikontakt. Han utgjør sammen med ordfører Ola Rognskog og rådmann Anita Ørsal Oterholm vårt nyoppretta politiråd. Ordføreren er leder. Både politikontakten og politirådet har som fremste formål å styrke kontakten og dialogen mellom politiet og kommunen, og i fellesskap jobbe med forebygging.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Halsa kommune mottok sommer 2017 tilskudd fra Møre og Romsdal Fylkeskommune gjennom utlysingen "Nyskapande integreringsarbeid" til det 3-årige integreringsprosjektet "VirVelVInn".

Vinterfjell

NVE varsler om økt snøskredfare i Møre og Romsdal/Trollheimen fra mandag av. Faregrad 4 betyr stor fare for snøskred og oppfordrer folk til å ferdes med stor varsomhet i skredutsatt terreng nå inn mot påske.

Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

I år feirer Operaen i Oslo 10 år, og 14. april inviterer Den Norske Opera & Ballett inn publikum som ennå ikke har opplevd en forestilling i vårt alles operahus.

 

Kommunen arbeider med å rehabilitere en tilstoppet kloakkledning som går ut i sjøen utenfor den gamle skofabrikken på Halsanaustan

 

Flyktningetjenesten har et overskudd på brukte møbler og ønsker derfor å gi bort. 

Førstemann til mølla!

Bente_sollid_storehaug_Halsa_Næringstreff

Velkommen til årets næringstreff! Det er andre året dette treffet arrangeres og det skal være en møteplass på tvers for næringsliv, politikere, offentlig administrasjon og ellers alle interesserte.

Tid: Onsdag 14. mars kl. 18:00
Sted: Halsa barne- og ungdomsskole, amfiet
 

 

 

På grunn av sykdom vil kapasiteten på legekontoret være redusert en tid framover