Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Fra kulturminnedagene i Halsa 2014 1

Kulturminnedagene arrangeres i Norge for 25. året på rad og foregår 8.-16. september. Lag og foreninger inviteres med dette til å bidra i fellesarrangement for Halsa, Hemne og Snillfjord lørdag 8. september på Vinjeøra.

Møtestart kl. 10:00, Kommunestyresalen, Halsa Rådhus

 

 

furukammen3d

Halsa Kommune vedtok 15.02.2018 å legge Furukammen Boligfelt ut for salg til utbyggere/investorer med formål opparbeiding og tilrettelegging for boligbygging. 

Furukammen er et ferdig regulert boligområde med solrike og sydvendte tomter som ligger i gangavstand fra Liabøen sentrum.

Eiendommen er på ca. 48 mål og ligger ca. 400 m vest for Liabøen sentrum.  I reguleringsplanen fra 2004 er det regulert 20 boligtomter med areal fra 1,1 til 1,7 dekar.

Halsa kommune har fra høsten ledig stillingen som rektor ved Halsa barne- og ungdomsskole. Ved andre gangs utlysning er det kommet inn 6 søkere til stillingen. 

Det er stor lokal skogbrannfare og det er totalforbud mot all bruk av åpen ild, i og i nærheten av skog og mark.  Totalforbudet vil vedvare inntil det kommer betydelige mengder med nedbør. Opphevelse av forbudet vil bli annonsert på kommunen sine hjemmesider. 

 

Seniorrådgivar innan smittevern i Helse Møre og Romsdal, Ann Iren Kjønnøy, får ansvaret med å leie utviklinga av framtidas distriktsmedisinske senter i Kristiansund.

20180417_102124

I forbindelse med utarbeiding av ny arealdel i kommuneplanen ble det gjennomført en barnetråkkregistrering på Halsa Barneskole i tidsrommet 17.-25. april 2018. Registreringene er et viktig ledd for medvirkning av barn i kommuneplanprosessen. 55 elever fra 3 klassetrinn deltok og samlet inn 543 punktregistreringer. Vi har laget en rapport som oppsummerer resultatet fra barnetråkkregistreringene. Vi har forsøkt å trekke ut noen gjennomgående trekk og presenterer disse med tall og temakart.

Se lysbildepresentasjon av de viktigste trekkene (10 sek pr. utsnitt)


På kommunens temakartportal kan du lese hele rapporten og studere alle resultatene nærmere i  webapp
 

Melding om oppstart planarbeid og høring av planprogram.