Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Halsa kommune har fra høsten ledig stillingen som rektor ved Halsa barne- og ungdomsskole. Ved andre gangs utlysning er det kommet inn 6 søkere til stillingen. 

Det er stor lokal skogbrannfare og det er totalforbud mot all bruk av åpen ild, i og i nærheten av skog og mark.  Totalforbudet vil vedvare inntil det kommer betydelige mengder med nedbør. Opphevelse av forbudet vil bli annonsert på kommunen sine hjemmesider. 

 

Seniorrådgivar innan smittevern i Helse Møre og Romsdal, Ann Iren Kjønnøy, får ansvaret med å leie utviklinga av framtidas distriktsmedisinske senter i Kristiansund.

20180417_102124

I forbindelse med utarbeiding av ny arealdel i kommuneplanen ble det gjennomført en barnetråkkregistrering på Halsa Barneskole i tidsrommet 17.-25. april 2018. Registreringene er et viktig ledd for medvirkning av barn i kommuneplanprosessen. 55 elever fra 3 klassetrinn deltok og samlet inn 543 punktregistreringer. Vi har laget en rapport som oppsummerer resultatet fra barnetråkkregistreringene. Vi har forsøkt å trekke ut noen gjennomgående trekk og presenterer disse med tall og temakart.

Se lysbildepresentasjon av de viktigste trekkene (10 sek pr. utsnitt)


På kommunens temakartportal kan du lese hele rapporten og studere alle resultatene nærmere i  webapp
 

Melding om oppstart planarbeid og høring av planprogram.

Første mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Halsa kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

Luftfartstilsynet ønsker å nå ut til droneoperatørene med informasjon om regler for dronebruk, da ikke alle har den nødvendige kunnskapen for sikker og hensynsfull flyging med drone. 

 

Lerøy Midt AS søker om arealutvidelse ved oppdrettsanlegget (ikke økning av lokalitetens MTB)

Det er nå åpent for besøkende igjen