2. gongs offentleg høyring av forslag til kommunedelplanen sin arealdel for Halsa kommune

I samsvar med plan og bygningslova §11-14, har Halsa kommunestyre i sak 13/19 vedteke å legge forslag til ny kommuneplan sin arealdel 2019- 2028 ut på offentleg høyring.

Eit kort samandrag av planen

Plankartet

Høyringsdokument


Merknader eller innspel kan sendast til Halsa kommune: postmottak@halsa.kommune.no eller

Halsa kommune 
Glåmsmyrvegen 23 
6683 Vågland

Frist: 6. juni 2019