Som økonomi- og personalmedarbeider vil du være en del av sentraladministrasjonen, og rådmannen vil være din nærmeste leder.

Møteplan for Halsa kommunestyre og Halsa formannskap for 1.halvår ble vedtatt i kommunestyremøte 13.desember. 

JohnOlePort14

Kommunalsjef John Ole Aspli ble i kommunestyremøte 13. desember konstituert som rådmann.

Les behandlingene og vedtakene som ble gjort under møte i Halsa kommunestyre torsdag 13.desember. 

 

møteprotokoll