Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte fra kl.15:00

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

NVE har i dag sendt ut varsel om stor jordskredfare for deler av Møre og Romsdal.

Jul

  

Innvendig i selve hallen har Halsahallen en fullverdig håndballbane på 20m. x 40m

I forbindelse med førjulsarrangement 13. desember til 18. desember blir det skrudd på varme i hallen og bruken blir begrenset.