En bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet med planer for utvikling av Liabøparken, fint beliggende midt i kommunesenteret på Liabøen. Tiltaket er en oppfølging av tidligere LUK-prosjekt i kommunen. 

Halsa kommune er i gang med planlegging av svømmehall. I den forbindelse skal det være åpent møte der du kan komme med innspill og forslag. 

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse tom 30.09.19, med mulighet for forlengelse.

Helse og omsorg i Halsa består av sykehjem med skjermet og somatisk enhet, hjemmetjeneste, og habiliteringstjeneste. I tillegg er det tett samarbeid med legekontor, helsestasjon og psykisk helse. Sykehjemmet ligger plassert på Liabø, midt i kommunen i nær tilknytning til andre kommunale tjenester. Sykehjemmet er sammenbygd med Liatun omsorgsboliger, hvor hjemmetjenesten har sin base.

Helse og omsorg har felles tredelt turnus, og har fleksible arbeidstidsordninger hvor det blir planlagt turnus for 6 eller 12 uker om gangen. Helse og omsorg benytter fagprogrammet Gerica.

Fra 15.8.2018 er det ledig 200 % fast stilling som barnehagelærer/ pedagogisk leder i barnehagene i Halsa kommune. Arbeidssted barnehageåret 2018 – 2019 vil være Liabø barnehage.

Halsa kommune har 3 barnehager. Enhetsleder for barnehagene er nærmeste leder.

Våre barnehager er:

  • Liabø barnehage som er en 2-avdelings barnehage med ca. 35 plasser i alderen 0 – 5 år
  • Valsøyfjord barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år
  • Halsanaustan barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år

Halsa kommune har 3 barnehager. Enhetsleder for barnehagene er nærmeste leder.

Våre barnehager er:

  • Liabø barnehage som er en 2-avdelings barnehage med ca. 35 plasser i alderen 0 – 5 år
  • Valsøyfjord barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år
  • Halsanaustan barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år

 

Halsa kommune har 3 barnehager. Enhetsleder for barnehagene er nærmeste leder.

Våre barnehager er:

  • Liabø barnehage som er en 2-avdelings barnehage med ca. 35 plasser i alderen 0 – 5 år
  • Valsøyfjord barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år
  • Halsanaustan barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år

 

Halsa kommune vil ha ledig undervisningsstilling engasjement høsten 2018, min 50% maks 75% stilling, med mulighet for forlengelse fra januar 2019 og ut skoleåret.

Voksenopplæringen underviser i norsk for innvandrere og grunnskole for voksne og er lokalisert på Liabø, ikke langt fra Halsa barne- og ungdomsskole.

Gledesspredere 2017

Det er nå mulig å søke i ordningen "Sommerjobb for ungdom".

Avdelingene ved Halsa sykehjem og omsorgsboliger er midlertidig stengt på grunn av smitteutbrudd av mage- og tarminfeksjon.