Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Hemne kommune lyser ut 100% stilling som logoped i enhet PPT

Halsa Kommune vedtok 15.02.2018 å legge Furukammen Boligfelt ut for salg til utbyggere/investorer med formål opparbeiding og tilrettelegging for boligbygging. 

Furukammen er et ferdig regulert boligområde med solrike og sydvendte tomter som ligger i gangavstand fra Liabøen sentrum.

Eiendommen er på ca. 48 mål og ligger ca. 400 m vest for Liabøen sentrum.  I reguleringsplanen fra 2004 er det regulert 20 boligtomter med areal fra 1,1 til 1,7 dekar.

Fylkesmannen viser til varsel frå NVE på varsom.no. Av varselet framgår det at:

Her finner du oversikt over jordmorvaktberedskap i høst.