Fra 1.9.2018 til 1.3.2019 er det ledig et 60 % vikariat som renholder ved Halsa barne- og ungdomsskole.

Det arbeides i et team bestående av 4 renholdere.

 

Det viser seg at møteprotokoll fra siste kommunestyremøte har falt ut fra innsynløsningen grunnet teknisk feil.  

Veidekke Industrier AS vil på vegne av kommunen reasfaltere/nyasfaltere kommunale veiparseller onsdag den 19. september

Halsa Barne- og ungdomsskole har tatt i bruk Visma Flyt skole for foresatte.

Halsakoret

Det er fortsatt mulig å fremme kandidater til Halsa kommunes kulturpris og Ungdommens kulturpris 2018.

Idrettsglede

SØKNADSFRIST FOR SPILLEMIDLER 2019

Halsa kommune informerer med dette om at søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter og anlegg gjennom spillemiddelordningen 2019 har frist 15. oktober 2018

Halsa kommune gir Skallelva Kraft AS løyve til å bygge Skallelva kraftverk i Halsa kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket vil produsere om lag 1,9 GWh årlig. Dette tilsvarer strømforbruket til ca. 100 husstander.

Flere lensmannskontor har fått nye telefonnummer i forbindelse med omlegging til nytt telefonsystem

Tv-aksjonen 2018

Årets Tv-Aksjon er tildelt Kirkens Bymisjon med budskapet

"Mindre alene sammen"

Fra kulturminnedagene i Halsa 2014 1

De nasjonale kulturminnedagene foregår 8.-16. september og har tema "Typisk norsk, ikke bare norsk". Halsa har program tre av disse dagene.