Varsel om oppstart planarbeid - reguleringsplan for utbyggingsområde ved Klettelva

Halsa formannskap (kommunens planutvalg) har i sak 34/19 vedtatt oppstart av planarbeidet med reguleringsplan for utbyggingsområde i området ved Klettelva mellom dagens E39 og planlagt E39.

Her finner du mer utfyllende informasjon, som saksprotokoll og kart. (PDF, 2 MB)

Varsling/innspill

Berørte parter er tilskrevet av kommunen med den informasjonen som ligger på kommunens hjemmeside.

Oppstartsvarselet gir alle anledning til å komme med innspill til planarbeidet.

Frist for å komme med innspill er 6. november 2019

Innspill sendes Halsa kommune, 6683 Vågland eller på e-post: postmottak@halsa.kommune.no