Reguleringsplan Rendal tømmerkai - Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn/høring

Halsa formannskap, kommunens planutvalg, har i sak 16/19 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Rendalen tømmerkai ut til ettersyn/høring. Høringsfrist er satt til 11. juni 2019.

Rendal tømmerkai - Klikk for stort bilde

Merknader/innspill sendes Halsa kommune, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland eller e-post til post@halsa.kommune.no