Reguleringsplan Rendal tømmerkai - Melding om oppstart planarbeid og høring av planprogram.

Kommunestyret har i sak 9/18 vedtatt å starte arbeidet med «Reguleringsplan Rendal tømmerkai». I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet.

Rendal tømmerkai - Klikk for stort bilde

Forslag til planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn med utvidet merknadsfrist til 31. august 2018.

Planprogrammet angir hvordan reguleringsplanen med konsekvensutredning skal utarbeides, beskriver framdriftsplan og opplegg for medvirkning.

Planområdet framgår i kart i planprogrammet og utvidet planområde i eget dokument. 

Du vil finne all informasjon om reguleringsarbeidet ved å gå til kartmodulen i Planinnsyn på vår hjemmeside.

 

Dokumenter og høringsuttalelser:

 

Rendal tømmerkai - dokumenter
Tittel Publisert Type
01-B_notat_Sammendrag av merkndader_02

22.10.2018 Filtype
01-E_møtereferat_orienteringsmøte_18-10-29

18.11.2018 Filtype
08_Halsakommune_marinøkologi_feltrapport_2018

18.11.2018 Filtype
170511-TømmerkaimøteReferat

18.09.2018 Filtype
170620-ReferatTømmerkaiRenndal-møte

18.09.2018 Filtype
170814-ReferatKaimøte

18.09.2018 Filtype
170904-InnkallingTømmerkaimøteHalsa

18.09.2018 Filtype
171213 - Møtereferat- Tømmervolum pa° kai sett i lys av ny takst

18.09.2018 Filtype
5184608_Miljøteknisk sedimentundersøkelse_Renndal i Halsa Kommune_marolu_05

18.11.2018 Filtype
5186129_RIG01_Havneterminal i Renndalen_geoteknisk datarapport

18.11.2018 Filtype
Boreplan-V100

20.09.2018 Filtype
Fylkesmannen - Halsa kommune - vurdering av framtidig tømmervolum over Rendal

22.10.2018 Filtype
Halsa kommunestyre, sak 9-18, Tømmerkai, 22

08.08.2018 Filtype
Hemne kommune - melding om politisk vedtak

22.10.2018 Filtype
Informasjon om snarleg oppstart av arbeid med reguleringsplan 09

08.08.2018 Filtype
Intensjonsavtale tømmerkai _Lerøy

18.09.2018 Filtype
Intensjonsavtale_tømmerkai_Austad&Bjerknes

18.09.2018 Filtype
Rapport SINTEF - Transport av skogsvirke i kyststrøk 2011

10.08.2018 Filtype
Referat møte kundegrunnlag tømmerkai270818

04.09.2018 Filtype
Reguleringsplan Rendal tømmerkai - oppstart planarbeidet og høring forslag til planprogram

08.08.2018 Filtype
Reguleringsplan Rendal tømmerkai - utvidelse planareal og forlenget høringsfrist

08.08.2018 Filtype
Reguleringsplan Rendal tømmerkai - utvidelse planareal plantegning

08.08.2018 Filtype
Rev 1_møteref_hamneutvikling i Halsa 03

04.09.2018 Filtype
Skissetegning Renndalen_Halsa tømmerhavn_februar_2018

04.09.2018 Filtype
Svar - klage vedr

18.09.2018 Filtype
Rendal tømmerkai - høringsuttalelser
Tittel Publisert Type
Skogeigarlaga i Halsa og Hemne

18.09.2018 Filtype
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 3

04.09.2018 Filtype
Gåsvik, Johnny

04.09.2018 Filtype
Halsa Næringsforening

04.09.2018 Filtype
Gåsvik, Kjell

30.08.2018 Filtype
Gåsvik, Helen på vegne av Svein M

30.08.2018 Filtype
Gåsvik, Helen på vegne av Svein M

30.08.2018 Filtype
Foseide, Inger Karin og Per Olav

08.08.2018 Filtype
Husby, Jan

08.08.2018 Filtype
Rodal, Geir Magne

08.08.2018 Filtype
Rusten, Martha og Gåsvik, Norun og Kristoffer

08.08.2018 Filtype
Rodal, Arnfinn

08.08.2018 Filtype
Gåsvik, Helen på vegne av Svein M

08.08.2018 Filtype
Gåsvik, Helen på vegne av Svein M

08.08.2018 Filtype
Gåsvik, Helen på vegne av Svein M

08.08.2018 Filtype
Gåsvik, Svein M

08.08.2018 Filtype
Gåsvik, Helen på vegne av Svein M

08.08.2018 Filtype
Gåsvik, Helen på vegne av Svein M

08.08.2018 Filtype
Aure kommune

08.08.2018 Filtype
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1

08.08.2018 Filtype
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2

08.08.2018 Filtype
Fiskeridirektoratet

08.08.2018 Filtype
Kystverket

08.08.2018 Filtype
Statens Vegvesen - Region Midt

08.08.2018 Filtype
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

08.08.2018 Filtype
NTNU

08.08.2018 Filtype
Møre og Romsdal fylkeskommune

08.08.2018 Filtype
Mattilsynet - Region Midt

08.08.2018 Filtype
Direktoratet for mineralforvaltning

08.08.2018 Filtype