Oppstart av planarbeid

Privat detaljregulering for gnr. 104, bnr 35, 36, 66 og 69; Bryggehus på Otnes.

Halsa kommune har mottatt oppstartsvarsel for omregulering av "branntomta" og omliggende areal på Otnes. Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger på fabrikktomta på Otnes.

Dokumentene i oppstartvarselet finner du her:

 

Dokumentene i oppstartvarselet er også lagt ut på Halsa kommune sitt sørviskontor, og det er/vil bli presentert ytterligere dokumenter og opplysninger på www.rallararkitekter.com/otnes 

Naboer og andre berørte vil motta oppstartvarselet i brevs form. Det vil bli holdt et innspillsmøte for berørte naboer og andre interesserte med presentasjon av planskisser på Otnesbrygga torsdag 5. juli kl 17.30-19.00

Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til Rallar Arkitekter, Kobbes gate 10, 7042 Trondheim, eller post@rallararkitekter.com innen 12. juli 2018.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Anders Gunleiksrud på tlf 4679 0838.