Nye og endrede gatenavn på høring

Vedlagt ligger forslag til 2 nye vegnavn i Halsa og endring av 4 gatenavn som har navn delvis helt likt navn i Hemne. Disse 4 må endres på grunn av sammenslåing til ny kommune Heim.

 

Klikk for stort bilde

Det ble bestemt etter råd fra Statens Kartverk at den kommunen med færrest adresser knyttet til veg med samme navn, skal finne nytt navn på vegen. Dette i forbindelse med sammenslåing i ny kommune Heim fra 1. januar 2020. Navn er kommet inn etter innspill fra adressater på de aktuelle vegene.

Navnene legges ut på offentlig høring med frist 31.07.2019.
Innspill og kommentarer sendes på e-post til robert.sorlie@halsa.kommune.no

 

ENDRING AV VEGNAVN

Nåværende veg nr. 2064 "Haugavegen" i Valsaøybotn endres til Haugaslettvegen.
Klikk for stort bilde

Nåværende veg nr. 2025 "Kleiva" på Halsa endres til Kleivabakken.

Klikk for stort bilde

Nåværende veg nr. 2011 "Gjengstøvegen" endres til Tjønngrenda.

Klikk for stort bilde

Nåværende veg nr. 1357 " Vinjefjordvegen" endres til Vinjefjordsveien.

NYE VEGNAVN

Nytt regulert hytteområde på Halsa: Storvika

Klikk for stort bilde

Nytt regulert boligområde på Liabøen: Øvre Trøavegen

Klikk for stort bildeVegstubben i sørøstre del av planen har allerede fått navnet "Skolevegen"