Kunngjøring av vedtak av Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan Nordmøre)

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Halsa kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 25/18, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages. 


Dokumenter til endelig plangodkjenning