Reguleringsendringen skal sikre anleggsgjennomføringen og øke trafikksikkerheten og framkommeligheten på strekninga i anleggstida. 

Vedlagt ligger forslag til 2 nye vegnavn i Halsa og endring av 4 gatenavn som har navn delvis helt likt navn i Hemne. Disse 4 må endres på grunn av sammenslåing til ny kommune Heim.