Rendal tømmerkai

Kommunestyret har i sak 9/18 vedtatt å starte arbeidet med «Reguleringsplan Rendal tømmerkai». I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet.

Sjøområdeplan 1

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Halsa kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 25/18, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages. 


 

Privat detaljregulering for gnr. 104, bnr 35, 36, 66 og 69; Bryggehus på Otnes.

Formannskapet og kommunestyret har vedteke at forslag til kommuneplanen sin arealdel (KPA) skal leggast ut på offentleg høyring.

 

Juryen har kåra prosjektet LIABØSENTRALEN til vinner i plan- og designkonkurransen. Vi gratulerer edit/atelier as som har levert prosjektet.

Her er juryen sin begrunnelse: Juryrapport (PDF, 4 MB)