Privat detaljregulering for gnr. 104, bnr 35, 36, 66 og 69; Bryggehus på Otnes.

Formannskapet og kommunestyret har vedteke at forslag til kommuneplanen sin arealdel (KPA) skal leggast ut på offentleg høyring.

 

Juryen har kåra prosjektet LIABØSENTRALEN til vinner i plan- og designkonkurransen. Vi gratulerer edit/atelier as som har levert prosjektet.

Her er juryen sin begrunnelse: Juryrapport (PDF, 4 MB)