Under føresetnad av at formannskapet og kommunestyret godkjenner planforslaget, er dokumenta under høyringsforslag til ny KPA for Halsa.

Halsa kommune legger Formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan 2018-2021 til offentlig ettersyn.