Informasjon om NATO-øvingen Trident Juncture

Trident Juncture 2018 1 - Klikk for stort bilde NATO-øvingen Trident Juncture 2018  blir gjennomført i perioden 25. oktober til 7. november.

NATO-øvingen er den største i Norge siden 1980-tallet. Rundt 40 000 soldater, 130 fly, 60 fartøy og over 30 deltakerland vil øve på NATOs utrykkningsstyrke og på evnen til å komme en NATO-nasjon til unnsetning.

Det blir liten aktivitet i Halsa kommune, men det kan likevel være greit å merke seg forsinkelser i trafikken i nabokommunene og planlegge ut fra det. I Surnadal blir det liten aktivitet, mens Kristiansund, Rindal og Sunndal blir preget av øvingen.
 

Slaget om Rindal 6. - 8. november

Det avgjørende slaget under Trident Juncture står i Rindal. En stor konsentrasjon av allierte styrker er involverte, som  NATO Amphib Unit med 500 - 600 mann, deler av US Marine Corps, en landstyrke på 700 - 800 mann, stridsvogner, helikopter og annet kjøretøy. 

Foruten redusert framkommelighet i trafikken, vil nok folk i øvre deler av Surnadal merke noe støy disse dagene.

Se oppdatert informasjon på Rindal kommune sine hjemmesider


Hva skjer i Sunndal

I Sunndal vil Rv 70 vil få økt trafikk og belastning. Hele oktober vil det være høy militær aktivitet, med tidvis stor belastning på veinettet og redusert fremkommelighet. Under øvingen er det planlagt innkomst av skip i Ålvundfjorden 28. eller 29. oktober, og etter det transport av 1000 mann og 2 - 300 kjøretøy fra Ålvundfjord til Oppdal. Dette vil pågå et par døgn.

Se oppdatert informasjon på Sunndal kommune sine hjemmesider


Hva skjer i Møre og Romsdal

Mye transport av personell og materiell vil skje både før og etter øvingsperioden. November måned vil bli preget av retur av militært materiell og kjøretøy på vegnettet gjennom Møre og Romsdal.

I forbindelse med øvingen er lokale forhold kartlagt, og berørte parter er/blir kontaktet av forsvaret.

Se oppdatert informasjon på fylkesmannen sine hjemmesider

 

Praktisk informasjon til befolkningen

Kontaktinformasjon

John Ole Aspli
Kommunalsjef
E-post
Mobil 911 65 565