Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag kommer til Halsa 18. oktober - En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

Klikk for stort bilde     

I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Fra 14. til 18. oktober får alle mellom 18 - 75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år eller eldre får invitasjon og undersøkelsen i posten på papir.

I Halsa kommune blir SMS med invitasjon sendt ut 18. oktober. Brev i posten til de over 76 år kommer i samme uke (uke 42).

Spørreskjemaet tar ca en halvtime å svare på. Din innsats kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor og gi en uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Har du behov for hjelp til å svare på HUNT-spørreundersøkelsen, kan våre kommunale hjelpetjenester bistå.
 

Hjelpetjenesten i Halsa kommune

Torsdag 24. oktober Klokka 11:00 - 14:00 Biblioteket
Mandag 28. oktober Klokka 11:00 - 13:00 Liatun
Onsdag 30. oktober Klokka 11:00 - 13:00 Biblioteket

 

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Kommunenes Sentralforbund (KS) og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store undersøkelsen. 140 000 nordtrøndere har deltatt på 4 HUNT-undersøkelse siden 1984 og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer av HUNT-dataene.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT forskningssenter som lagrer og forvalter dataene.

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring, dette inkluderer også de i kommunale hjelpetjenester. Data lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmulighet til internett. Data benyttes kun til helseforskning og statistikk og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk.

For mer innformasjon: www.hunt.no/trondelag

Facebook: facebook.com/hunt.no