Framdriften på Halsa gravsted

Anbudsrunden for fjerning/tilbakesetting av gravminner er tilbakelagt og Vestlandsgranitt AS har allerede starta arbeidet med registrering og fotografering av gravminnene. Etterpå blir de vasket og overført til lagring.

Vestlandsgranitt AS har en bønn til alle festere som har løse gjenstander som pynt på gravminnet, fjern dette og sett det tilbake når arbeidet er over og gravminnet har kommet på plass igjen. Som dato har vi satt 1.september for å gjøre dette.

I uke 35 blir det fattet vedtak om hvilket firma som får jobben med oppfylling av masse til riktig standard på gravstedet. Dato for oppstart for dette arbeidet har vi ikke før entreprenør er valgt og vi har kommet i dialog med de.

Dette blir en spennende høst for Menighetsråd/fellesråd i Halsa og håper at dersom det er ting dere festere lurer på, er det bare å ta kontakt med Menighetskontoret på telefon 905 85 564 eller på e-post anne.strand@halsa.kommune.no