I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat reguleringsplan på eiendom gnr/bnr 64/2 i Heim kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for masseuttak og produksjon av stein- og grusprodukter.

 

Planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Følg lenke for å se bilde med kartutsnitt. 

 

Frist for innspill til planarbeidet settes til 10.10.2020.

 

Eventuelle innspill sendes skriftlig til:

 

Kåre Gundersn

Lernesstranda 168

7200 Kyrksæterøra

mekka.as@hotmail.com