HIPS

Trenger dere kort- eller langtidsboliger med døgnpersonale for personer med psykiske eller rusrelaterte utfordringer?

Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS) er bolig for kortere eller lengre tid for personer med psykiske eller rusrelaterte utfordringer. HIPS driftes som et interkommunalt selskap hvor Halsa kommune og Surnadal kommune står som eiere.

Tiltaket er et forsterket botilbud i et bofellesskap. I boligen tilbys individuelt tilrettelagte tjenester ut fra målsetninger med oppholdet for den enkelte.

HIPS tilbyr 5 plasser for korttidsopphold og 7 plasser for langtidsopphold med personalbase. I korttidsbolig er personer inne etter ulike avtaler inngått med kommune/helseforetak og Rusbehandling Midt-Norge.

Korttidsopphold fungerer i mange tilfeller som en overgangsbolig for stabilisering og avlastning i påvente av bolig, behandling m.m.

HIPS står i et tett samarbeid med hjemmkommunen og det offentlige hjelpeapparatet i forbindelse med den enkelte beboer.

Vi erfarer at stabiliseringsopphold for personer både med rus og psykiske utfordringer har en positiv effekt.

Funksjonen for HIPS er å forebygge, stabilisere, koordinere og videreføre.

 

Kontaktinformasjon

Halsa Interkommunal Psykiatriske Senter
E-post
Mobil 911 60 379