Døgnåpne vakttjenester

De tresiffrede telefonnumrene skal kun brukes til øyeblikkelig hjelp. Dersom situasjonen ikke er akutt skal politiet kontaktes på telefonnummer 02800. Dette nummeret er døgnbemannet, men kan ha noe lengre svartid dersom operasjonssentralen er opptatt med akutte hendelser.