Ansattoversikt


Helse - Omsorg

Ansatte i avdelingen Helse - Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon 971 65 867
71 55 96 50
Fagleder Hjemmesykepleien 908 00 740
Seksjsonsleder 481 99 868
Lege 71 55 96 50
Helsesøster 468 85 195
Folkehelsekoordinator 905 74 443
Geriatrisk sykepleier
Kreftsykepleier 916 91 770
Fysioterapeut 412 66 270
Enhetsleder Pleie og Omsorg 976 60 283
Kjøkkensjef 941 78 925
Fysioterapeut 997 70 480
Fagleder sykeheim 469 24 599
Fagkoordinator/Psykiatrisk sykepleier 941 30 165
Jordmor 918 84 991

Har kontordag på helsestasjonen, mandager 0800 - 1500