Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konst. rådmann/Kommunalsjef 911 65 565
916 32 292
Leder kultur og næring 918 06 446
916 27 977
Enhetsleder 415 11 938
Rådgiver økonomi 926 08 363
Jordbrukssjef 915 45 786
Næring og kultur 913 06 458
Seniorrådgiver 958 67 670
Personvernombud 413 03 348

Eirik Johansen er felles personvernombud for Hemne og Halsa.

arkivleder/sekretær 71 55 96 00
Konsulent lønn 904 03 146
informasjonssjef 478 87 220
Rådmann (for tiden sykmeldt) 938 55 035
Anita Ørsal Oterholm
Enhetsleder 480 35 311
Skogbrukssjef 952 35 408
402 37 077
avdelingsingeniør 906 62 988