1. Helgestillinger (14%). Vikariat og faste stillinger
  2. Tilkallingsvakter

Stillingene er i tredelt turnus.

Utsikt Liabøen

Hva med en liten spørreundersøkelse om boligutvikling i jula? Gå inn på lenken og svar dersom du er interessert i temaet eller kanskje er aktuell kjøper av leilighet:

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene og Halsa kommune vil legge til rette for en fin og høytidelig seremoni for de som ønsker borgerlig vigsel. 

Kulturhistorie


Hva mener du er viktig å ta vare på av kulturarv i Halsa kommune? Hva bør vi fortelle nåtid og ettertid? Hva slags verdiskapingspotensiale ser du med bakgrunn i kulturarven vår? Vi vil gjerne få med dine innspill!