Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konst. rådmann/Kommunalsjef 911 65 565
916 32 292
Leder kultur og næring 918 06 446
916 27 977
Enhetsleder 415 11 938
Rådgiver økonomi 926 08 363
Jordbrukssjef 915 45 786
Næring og kultur 913 06 458
Seniorrådgiver 958 67 670
Personvernombud 413 03 348

Eirik Johansen er felles personvernombud for Hemne og Halsa.

arkivleder/sekretær 71 55 96 00
Konsulent lønn 904 03 146
informasjonssjef 478 87 220
Rådmann (for tiden sykmeldt) 938 55 035
Anita Ørsal Oterholm
Enhetsleder 480 35 311
Skogbrukssjef 952 35 408
402 37 077
avdelingsingeniør 906 62 988

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 14 924
906 78 495 906 33 629
907 04 657 907 55 983
Styrer Valsøyfjord barnehage 907 42 278
Enhetsleder 415 11 938
Styrer 907 19 103
Styrer Liabø barnehage 402 17 276

Driftavdeling

Ansatte i avdelingen Driftavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 82 833
Vaktmester skole 917 21 841
Brannsjef 473 79 430
Vaktmester 419 23 159
Vaktmester 915 43 767
Fagarbeider 912 47 792
Oppsynsmann veg, vann og avløp 920 12 244
Ledende renholder 936 36 951
Enhetsleder 480 35 311
402 37 077
avdelingsingeniør 906 62 988

Halsa barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Halsa barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skole Fritids Ordning 941 58 544
Kontormedarbeider 907 88 020
Voksenopplæring 418 53 417
Inspektør 902 31 339
Rektor 905 56 611

Helse - Omsorg

Ansatte i avdelingen Helse - Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon 971 65 867
71 55 96 50
Fagleder Hjemmesykepleien 908 00 740
Seksjsonsleder 481 99 868
Lege 71 55 96 50
Helsesøster 468 85 195
Folkehelsekoordinator 905 74 443
Geriatrisk sykepleier
Kreftsykepleier 916 91 770
Fysioterapeut 412 66 270
Enhetsleder Pleie og Omsorg 976 60 283
Kjøkkensjef 941 78 925
Fysioterapeut 997 70 480
Fagleder sykeheim 469 24 599
Fagkoordinator/Psykiatrisk sykepleier 941 30 165
Jordmor 918 84 991

Har kontordag på helsestasjonen, mandager 0800 - 1500

HIPS

Ansatte i avdelingen HIPS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 60 379
Daglig leder 472 60 631

Integrering og voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Integrering og voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Voksenopplæring 418 53 417
Næring og kultur 913 06 458
Flyktningekonsulent 951 75 785
Veileder boligsosialt program 948 54 644
Veileder boligsosialt arbeid - Veileder NAV 948 54 644

Kommune

Ansatte i avdelingen Kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 95 407
907 22 096
Servicekontoret 71 55 96 00
Økonomiavdelingen 71 55 96 00
71 55 96 50
469 19 862
71 55 96 70
907 14 924
71 55 96 60
468 91 369
71 55 96 50
906 78 495 906 33 629
55 55 33 33
Skole Fritids Ordning 941 58 544
900 82 833
907 04 657 907 55 983
71 55 96 00
Kommunepsykolog 480 94 250
Konst. rådmann/Kommunalsjef 911 65 565
Fagleder Hjemmesykepleien 908 00 740
Vaktmester skole 917 21 841
Styrer Valsøyfjord barnehage 907 42 278
916 32 292
Lege 71 55 96 50
Sekretær 71 55 96 00
Brannsjef 473 79 430
Vaktmester 419 23 159
Voksenopplæring 418 53 417
Helsesøster 468 85 195
Folkehelsekoordinator 905 74 443
Leder kultur og næring 918 06 446
916 27 977
Vaktmester 915 43 767
Enhetsleder 415 11 938
Rådgiver økonomi 926 08 363
Kreftsykepleier 916 91 770
Fagarbeider 912 47 792
Jordbrukssjef 915 45 786
Næring og kultur 913 06 458
Flyktningekonsulent 951 75 785
Sekretær 71 55 96 00
Seniorrådgiver 958 67 670
Oppsynsmann veg, vann og avløp 920 12 244
arkivleder/sekretær 71 55 96 00
Konsulent lønn 904 03 146
Frivilligkoordinator 902 42 585
informasjonssjef 478 87 220
Styrer 907 19 103
Enhetsleder Pleie og Omsorg 976 60 283
Rådmann (for tiden sykmeldt) 938 55 035
Anita Ørsal Oterholm
Veileder boligsosialt program 948 54 644
Veileder 55 55 33 33
Veileder boligsosialt arbeid - Veileder NAV 948 54 644
Styrer Liabø barnehage 402 17 276
Ordfører 992 25 606
Ola E. Rognskog
Enhetsleder 480 35 311
Kjøkkensjef 941 78 925
Skogbrukssjef 952 35 408
Fagleder sykeheim 469 24 599
Inspektør 902 31 339
402 37 077
Fagkoordinator/Psykiatrisk sykepleier 941 30 165
Rektor 976 81 156
Jordmor 918 84 991

Har kontordag på helsestasjonen, mandager 0800 - 1500

avdelingsingeniør 906 62 988

Kriseledelse

Ansatte i avdelingen Kriseledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konst. rådmann/Kommunalsjef 911 65 565
Lensmann 71 65 87 50 917 16 251
informasjonssjef 478 87 220
Rådmann (for tiden sykmeldt) 938 55 035
Anita Ørsal Oterholm
Ordfører 992 25 606
Ola E. Rognskog

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kultur og næring 918 06 446
Frivilligkoordinator 902 42 585

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder boligsosialt arbeid - Veileder NAV 948 54 644
Leder NAV 55 55 33 33 916 62 508

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 992 25 606
Ola E. Rognskog

Servicekontor

Ansatte i avdelingen Servicekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 55 96 00
Sekretær 71 55 96 00
Sekretær 71 55 96 00
arkivleder/sekretær 71 55 96 00
informasjonssjef 478 87 220