Prosjekt Ung Medvirkning i Halsa

 Ungdom i Halsa - Klikk for stort bilde Tormod Ellingsen

"Prosjekt Ung medvirkning 2014-2016" ble igangsatt i forbindelse med 200 årsjubileet for den norske Grunnlov. Det er en overordna hensikt at norske barn og unge skal gis en ekstra mulighet til bli bevisstgjort, forstå og kjenne grunnloven og prinsippene for folkestyre som ligger til grunn i det norske demokrati.  Dette håper vi kan bli starten på et framtids- og kvalitetsretta demokratiarbeid med spesielt fokus på barn og unge.

Halsa Ungdomsråd har vært pådriver for igangsetting av prosjektet som skal ta oss flere steg videre for å involvere barn og unge i samfunnsplanlegginga. Halsa har et aktivt og samfunnsengasjert ungdomsråd. De mener å bli både sett og hørt slik det er i dag, men peker på et ønske om å få bli med tidligere i planprosessene og ikke bare være høringsinstans i «ferdigskrevne» planer, men få være aktivt med i utformingen.

I prosjektet ønsker vi å arbeide i et helhetlig medvirkningsperspektiv der både barnehage, skole/ elevråd og ungdomsråd/ ungdom trekkes inn. Vi vil arbeide innenfor aldersspennet 0-20 år som her er definisjon på gruppen "barn og unge". Både ungdomsråd, politisk og administrativ ledelse i Halsa ønsker at kommunen skal bli god på "ung medvirkning".

Prosjektet har mottatt prosjektskjønnmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal i forbindelse med satsinga Betre Oppvekst.
 

Se sidefaner til høyre for mer informasjon om prosjektet.

 
Publisert av Bente Normann Løvik. Sist endret 22.06.2015 13:34
Fant du det du lette etter?