Ansattoversikt


Kommune

Ansatte i avdelingen Kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 55 96 65
71 55 96 35
Servicekontoret 71 55 96 00
Økonomiavdelingen 71 55 96 00
71 55 96 50
71 55 96 70
71 55 97 31
71 55 96 34
55 55 33 33
Skole Fritids Ordning 941 58 544
900 82 833
71 55 97 33 907 55 983
Planlegger 71 55 96 21
Fagleder Hjemmesykepleien 71 55 96 63 908 00 740
Vaktmester skole 917 21 841
Styrer Valsøyfjord barnehage 71 55 53 61
Personalkonsulent 71 55 96 32 916 32 292
Lege 71 55 96 50
Førstesekretær 71 55 96 00
Sekretær 71 55 96 00
Brannsjef 473 79 430
Vaktmester 71 55 96 76 419 23 159
Voksenopplæring 418 53 417
Helsesøster 71 55 96 58
Folkehelsekoordinator 71 55 96 73 904 07 367
Flyktningekonsulent 951 75 785
Programrådgiver 71 55 96 43
71 55 96 09 916 27 977
Vaktmester 915 43 767
Lege 71 55 96 50
Enhetsleder 71 55 97 45
Rådgiver 71 55 96 06 926 08 363
Sykepleier
Fagarbeider 912 47 792
Jordbrukssjef 71 55 96 26 915 45 786
Leder for integrering og voksenopplæring 71 55 96 41
Sekretær 71 55 96 00
Kommunalsjef 71 55 96 14 958 67 670
Veileder 55 55 33 33
Oppsynsmann veg, vann og avløp 920 12 244
Konsulent lønn 904 03 146
Frivilligkoordinator 902 42 585
informasjonssjef 71 55 96 12 478 87 220
Styrer 71 55 97 31
Enhetsleder Pleie og Omsorg 71 55 96 61 976 60 283
Rådmann 71 55 96 11 938 55 035
Anita Ørsal Oterholm
Veileder boligsosialt program 71 55 96 40 948 54 644
Veileder boligsosialt arbeid - Veileder NAV 555533333 12 34 56 78
Styrar Liabø barnehage 71 55 96 37
Ordfører 71 55 96 10 992 25 606
Ola E. Rognskog
Enhetsleder 71 55 96 24
Kjøkkensjef 71 55 96 77
Skogbrukssjef 71 55 96 27 952 35 408
Fagleder sykeheim 71 55 96 63 469 24 599
Inspektør 71 55 97 42 902 31 339
Økonomisjef 902 79 198
Psykiatrisk sykepleier 71 55 96 68 941 30 165
Rådgiver kultur og næring 71 55 96 29 918 06 446
Rektor 71 55 97 41 976 81 156
Jordmor 71 55 96 57 918 84 991

Har kontordag på helsestasjonen, mandager 0800 - 1500

avdelingsingeniør 71 55 96 22 906 62 988