NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005. Aetat og trygdeetaten ble lagt ned 01.07.06. Samtidig ble Arbeids- og velferdsetaten etablert. Sammen med kommunenes sosialtjeneste etableres det NAV-kontorer i alle landets kommuner. Sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester.

Målene for reformen er:

  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • Et velfungerende arbeidsmarked
  • Rett tjeneste og stønad til rett tid
  • God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
  • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Kontaktinformasjon

NAV Halsa
E-post
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Mandag, onsdag og torsdag - 10:00-14:00

tirsdager og fredager stengt, men tilgjengelig på telefon og timeavtaler

Postadresse

NAV Halsa

Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland