Barnehagetjenesten

Enhetsleder Anita Henden

Ansvarsområde:

- Barnehagefaglig myndighet

Kommunen som barnehagemyndighet har tre ulike funksjoner når vi skal sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud:

a) Aktiv veiledning av barnehager som sikrer de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter

b) Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1 og 2.

c) Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er tilfredsstillende.

- Drift av kommunens barnehager

Halsanaustan barnehage

Liabø barnehage

Valsøyfjord barnehage

Kontaktinformasjon

Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland