Administrativ ledelse

Kommunen ledes av rådmann Anita Ørsal Oterholm

 

Videre består ledelsen av kommunalsjef Odd Eirik Hyldbakk (rådmannens stedfortreder), informasjonssjef Bente Normann Løvik og økonomisjef Knut Tjørstad jr.

 

 

Rådmanns ansvarsområde:

Rådmannen er øverste leder for administrasjonen i Halsa kommune. Rådmannen skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har rådmannen følgende ansvarsområde:
* samarbeid med ordfører og politisk ledelse
* iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater
* utvikling av Halsa som lokalsamfunn
* overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon
* beredskap
* kommunestatistikk
* brukerundersøkelser
* utredninger og saksbehandling

Kontaktinformasjon

Anita Ørsal Oterholm
Rådmann
E-post
Mobil 938 55 035
John Ole Aspli
Kommunalsjef
E-post
Mobil 911 65 565
Odd Eirik Hyldbakk
Kommunalsjef
E-post
Mobil 958 67 670
Knut Tjørstad
Økonomisjef
E-post
Mobil 482 79 960
Bente Normann Løvik
informasjonssjef
E-post
Mobil 478 87 220

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland