Valsøyfjord Vassverk med Langvatnet som kilde forsyner store deler av gamle Valsøyfjord kommune.