I Norge finnes det titalls millioner kilometer med kabel. En stor del av disse befinner seg i bakken – på kryss og tvers, noen dypt og andre like under overflaten. Vårt moderne samfunn er helt avhengig av dette ledningsnettet.