Dovett-regler hjelp deg med å huske hva du ikke skal kaste i do. Toalettet er ikke en søppeldunk.