Renovasjonsgebyret fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett.  Ordningen drives etter selvkost.  Det vil si at kommunen tar betalt for det ordningen faktisk koster.

 

 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland