Halsa voksenopplæring tilbyr norskopplæring på alle nivåer, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger. Innvandrere som har fått opphold etter 1. september 2005 kan ha plikt til å delta på kurs eller vise norskferdigheter for å få permanent bosetting.