Halsa kommune disponerer et næringsfond øremerket for lokal utvikling. Fondet fornyes hvert år og er  på ca 1 mill kr.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Ragnhild Godal Tunheim
Rådgiver kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland