Landbruksvekst Halsa

Landbruksvekst Halsa er et to årig prosjekt der formålet er å legge til rette for økt omsetning/verdiskaping i landbruket og landbrukstilknytta næringer. Prosjektet er finansiert 1. prosjektår, med en ramme på kr. 270.000. 

Forberedende arbeid 

  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal lyser ut prosjektmidler i februar 2017.   
  • Drøfting jordbrukssjef, rådmann og ordfører
  • Drøfting med fagorganisasjonene i landbruket i møte 09.03.17. 
  • Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og søknad 24.03.17
  • Saksframlegg og vedtak/ godkjenning i Halsa formannskap 04.04.17 
  • Tilsagn fra fylkesmannen 09.05.17

Arbeid i prosjektet så langt:

  • Åpningsmøte 05.09.17 (PDF, 268 kB)

  • Lokal matproduksjon:  Arbeid med lokal matproduksjon, møter i arbeidsgruppe, planlegging av studietur. Planleggingsarbeid pågår vinter/ vår 2018.   

  • Deltakelse på fagdager lokalmat (MRmat) 14-15. februar i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Ingebrigt Henden
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 915 45 786

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland