Demenskoordinator

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demens?
Hos oss kan du få informasjon om sykdommen, om de behandlingsmetoder som finnes i dag, og om hvor du kan få hjelp i henhold til dine behov.

Demenskoordinator er et lavterskeltilbud som skal arbeide for:

  • Bidra til åpenhet om demenssykdom
  • Bidra til økt kunnskap om demenssykdommer
  • Bistå personer med mistanke om demens eller demenssykdom og deres pårørende i ulike faser i sykdomsforløpet.
  • Sørge for gode system og rutiner for personer med demens i det kommunale hjelpeapparatet

Demenskoordinator er leder for kommunenes Demensteam som skal tilby:

  • Utredning og diagnostisering i samarbeid med fastlegene.
  • Kartlegging av hjelpebehov.
  • Bistå med undervisning og veiledning til pasienter og pårørende i form av pårørendeskole og samtaleggrupper.

Demensteamet
Består av lege, sykepleiere og ergoterapeut med spesialkompetanse innen demens.
Demensteamet er et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen.

Kontaktinformasjon

Halsa sykehjem somatisk avd.
Telefon 71 55 96 70
Bjørg Randi Sallaup Halse
Geriatrisk sykepleier
E-post