Psykososialt kriseteam;
Hvordan kan du komme i kontakt med.
Hvem kan få hjelp.