Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger fortrinnsvis for eldre personer med ulike typer funksjonssvikt. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Halsa kommune har 21 omsorgsboliger på Liatun.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland