Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.