Oppfølging av avvik for Valsøyfjord vannverk

Krane - Klikk for stort bildeKrane

Oppfølgende prøver ble tatt ut den 29. og 30. november og 1. og 5. desember fra Hendset fergekai og Otnes pumpestasjon. Det er også blitt tatt ut prøver hos abonnent på Otnes. 

Prøver tatt ut på Hendset fergekai den 30. november hadde 1 koliform bakterie, prøven tatt ut den 5. desember inneholdt 2 koliforme bakterier. De andre prøvene var rene. Undersøkelser pågår i et større område fra Otnes til Hendset/Einen for å forsøke å finne årsaken til avviket.

Det gis fortsatt kokeanbefaling for drikkevann til sårbare abonnenter, men det presiseres at kokepåbud ikke er gitt for drikkevannet. 

Mattilsynet, avdeling Nordmøre og kommunens smittevernlege er orientert om prøveresultater og oppfølgingen, samt arbeid for å finne avviket.

Vi vil holde dere oppdatert på hjemmesiden og facebook, samt SMS-varsling til aktuelle abonnenter.

Kontaktinformasjon

Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988