Nå kan du gifte deg borgerlig på kommunehuset

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene og Halsa kommune vil legge til rette for en fin og høytidelig seremoni for de som ønsker borgerlig vigsel. 

I Halsa kommune er det ordfører Ola Rognskog, varaordfører Ellbjørg Harriet Reiten og rådmann Anita Ørsal Oterholm som har myndighet til å vie brudefolk. 

Du finner mer informasjon under kultur og fritid/borgerlig vigsel her på hjemmesiden. Du kan også henvende deg til servicekontoret for nærmere informasjon.