Halsa kommune får nytt sentralbord

Halsa kommune skifter sentralbord tirsdag 24. oktober klokka 12:00.

Fra denne dagen vil alle våre medarbeidere kun bruke mobiltelefoner. Alle innvalgsnummer som begynner på 71 55...  vil opphøre.

Sentralbordet vil fortsatt nås på telefon 71 55 96 00 og legekontoret på telefon 71 55 96 50.  

Kontaktlistene våre blir oppdatert med nye nummer og gamle innvalgsnummer blir fjernet denne dagen. For publikum vil tilgjengeligheten til våre medarbeidere bli bedre når vi får kun ett telefonnummer å forholde oss til.

sentralbord - Klikk for stort bildesentralbord