Vedtak i namnesak 2013/19 i Surnadal kommune og Halsa kommune

Gunnvald Bøe i Bøfjorden Historielag reiste namnesak for namnet på eit fjell som ligg på grensa mellom Surnadal og Halsa. Han meinte rett namn på fjellet var Blåfjellet, og at sidenamnet Saksa/Saksen/Saksin var feil namn på dette fjellet.

No har namnesaka vore på høyring i både Surnadal og Halsa, og Statens kartverk gjorde slikt vedtak i saka: Rett namn på fjellet og skrivemåte for namnet er Blåfjellet.

Sjå vedlegg for ytterlegare informasjon om saka, og klagerett. (PDF, 301 kB)

 

 

Publisert av Kirsten Bøe. Sist endret 12.09.2017 12:55
Fant du det du lette etter?