Kunngjering av planvedtak: Reguleringsplan for Storvika hyttegrend på Haltbakken

Utsnitt av reguleringsplan - Klikk for stort bilde

 

 

 

Halsa kommunestyre har i sak 30/17, den 22.06.2017 vedteke reguleringsplan for Storvika på Haltbakken i Halsa. Planen strekker seg over delar av gnr/bnr 14/2 og 15/1, og skal legge til rette for utbygging av 20 hytter, småbåthamn mm. Plandokumenta kan du sjå på kommunen sitt sørviskontor, eller her:  plankart (PDF, 300 kB)bestemmelsar (PDF, 75 kB) planomtale (PDF, 3 MB)

Ein kan klage på vedtaket etter plan og bygningslova § 1-9. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast via Halsa kommune, 6683 Vågland. Frist for klage er 04.08.2017.

Publisert av Ragnhild Godal Tunheim. Sist endret 10.07.2017 15:34
Fant du det du lette etter?