John Ole Aspli

Halsa formannskap vedtok 3.oktober å tilby John Ole Aspli fra Rindal stillingen som ny kommunalsjef.

Gapahuken i Betna

 

Lag og organisasjoner kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter og anlegg som faller inn under ordinær spillemiddelordning har frist 15. oktober 2017.

Søknad om tilskudd til idretts-, nærmiljø-, friluftsanlegg fremmes elektronisk på siden www.idrettsanlegg.no .

Alle som søker spillemidler plikter å gjøre seg kjent med "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".


Kontakt Halsa kommune ved eventuelle spørsmål.

Rådgiver næring og kultur

Halsa kommune skifter sentralbord tirsdag 24. oktober klokka 12:00.