I perioden 01.01.2018 til 14.08.2018, er det ledig et engasjement på 100 % stilling som pedagogisk leder i Halsanaustan barnehage.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene og Halsa kommune vil legge til rette for en fin og høytidelig seremoni for de som ønsker borgerlig vigsel. 

Kulturhistorie


Hva mener du er viktig å ta vare på av kulturarv i Halsa kommune? Hva bør vi fortelle nåtid og ettertid? Hva slags verdiskapingspotensiale ser du med bakgrunn i kulturarven vår? Vi vil gjerne få med dine innspill!

Halsa kommune legger Formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan 2018-2021 til offentlig ettersyn.