I Halsa kommune er det ledig 100% fast stilling som rektor ved Halsa barne- og ungdomsskole fra 1. august 2018.

På grunn av sykdom vil kapasiteten på legekontoret være redusert en tid framover

Stillingen er et engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Fra snarest og fram til 14. august 2018 er det ledig et engasjement på 100 % stilling som vernepleier med spesialpedagogisk kompetanse i Halsa kommune.

  Vi søker etter dyktige og engasjerte personer som har lyst til å jobbe i barnehagene og på skolen i Halsa.

  Vi søker deg som har mulighet til å stille på kort varsel, og som er interessert i oppdrag av ulik varighet. Det vil være aktuelt å vikariere både for undervisningspersonell, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere.

  Halsa kommune har behov for ferievikarer innen helse og omsorg for ukene 26-33. Vi trenger sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere, studenter, assistenter, kokk/kjøkkenassistenter og renholdsassistenter.

  Fra snarest og fram til 22.6.18, er det ledig et engasjement på 60 % stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Halsa barne- og ungdomsskole.

  Halsa barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole med om lag 180 elever. Skolen ligger på Liabøen, og er en ny skole der alle grunnskoleelevene i kommunen er samlet. Skolen har et flott uteområde og ligger vegg i vegg med Halsahallen.

  Skolens visjon er: Kunnskap og samhold.

   

  Den som blir ansatt vil være en del av administrasjonen ved skolen.

  Halsa barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole med om lag 180 elever. Skolen ligger på Liabøen og er en ny skole der alle grunnskoleelevene i kommunen er samlet. Skolen har et flott uteområde og ligger vegg i vegg med Halsahallen.

  Skolens visjon er: Kunnskap og samhold.

  Areal & PLan AS har varsla om at arbeidet med detaljregulering av området rundt Stavråa og Felleskjøpet er sett i gang.

  På lenkene under kan du sjå referat frå oppstartsmøtet, samt kopi av varsel som er sendt ut til naboar, berørte partar og meldingsinstansar. Varslet inneheld også ei vurdering av behovet for konsekvensutgreiing og planprogram jfr plb. §4-2, og Forskrift om konsekvensutredning §10. Konklusjonen er at planen ikkje vil ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, og at den derfor kan utarbeidast utan planprogram og konsekvensutgreiing.