Areal & PLan AS har varsla om at arbeidet med detaljregulering av området rundt Stavråa og Felleskjøpet er sett i gang.

På lenkene under kan du sjå referat frå oppstartsmøtet, samt kopi av varsel som er sendt ut til naboar, berørte partar og meldingsinstansar. Varslet inneheld også ei vurdering av behovet for konsekvensutgreiing og planprogram jfr plb. §4-2, og Forskrift om konsekvensutredning §10. Konklusjonen er at planen ikkje vil ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, og at den derfor kan utarbeidast utan planprogram og konsekvensutgreiing.

 

Halsa kommune legger Formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan 2018-2021 til offentlig ettersyn.