Landbruk

Kyr som trivest i Halsa - Klikk for stort bilde

Halsa kommune har et landareal på 304 km2 eller 304 000 dekar. Av dette er 150 000 da skogkledd, herav 87 000 dekar produktiv skog. Av skogen regner en 75 000 dekar som økonomisk drivbar. Jordbruksarealet er på 13.000 dekar, av dette er 11.000 dekar fulldyrka og 2000 dekar innmarksbeite/ overflatedyrka.

Prosentvis fordeler arealet i Halsa seg som følger:

Jordbruksareal 4 %
Skog, uproduktiv 21%
Skog, produktiv 30 %
Annet areal, myr, snaufjell 45%

Jordbruksnæringen består av 80 gårdsbruk i drift med en samlet omsetning på ca 50 millioner kroner. Av disse driver 16 med melkeproduksjon, 26 med sau og 16 med ammekyr. Til sammen 490 melkekyr, 180 ammekyr, 1100 ungdyr av storfe og 1100 sauer.

Tjenester innen landbruk består av forvaltning av de inntektspolitiske virkemidlene i landbruket (tilskuddsforvaltning)  og forvaltning av  lover og forskrifter, blant annet jordlov og konsesjonslov.   

 

Aktuell informasjon om landbruksforvaltningen med skjema, finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside:  www.slf.dep.no

 
 
Kontaktpersoner Landbruk og skog
Kontaktpersoner Landbruk og skog
Navn (e-post)FunksjonTelefon
Rolf SandvikEnhetsleder7155 9624
Erlend SnøfuglSkogbrukssjef 7155 9627
Ingebrigt R. HendenJordbrukssjef 7155 9626
Publisert av Bente Normann Løvik. Sist endret 30.11.2015 11:49
Fant du det du lette etter?